Marko Esperanto 1887Esperanto finns, fungerar och används

Esperanto skapades i slutet av 1800-talet som hjälpspråk för alla i hela världen.

Esperanto är ett neutralt och effektivt språk för internationell kommunikation.

Esperanto finns över hela världen.

Det har använts i över 100 år och hjälpt många människor på resor och att hitta vänner.

Kalendaro, blogg och nätforum finns på hemsidan Intere.se!

 

Varför esperanto?

Nationella språk i internationell kommunikation är orättvist. Det ger alltid fördelar till dem som talar det som modersmål.

Svenska elever pluggar engelska i upp till 12 år. För att nå samma nivå i esperanto räcker 1,5 år. Esperanto är effektivare.

Tolkning och översättning är krävande och kostar enorma summor. Esperanto är kostnadseffektivt.

Med esperanto når du hela världen.

Info om språket esperanto finns på hemsidan Allt om esperanto!

 

Snabbkontakt

Stipendier söks på intere.se!

Ny medlem? Använd formuläret i fliken Bli medlem! istället.

Var vänlig klicka på boots
Captcha image 2854Captcha image 5692Captcha image 7308